нашите услуги

физическа охрана

физическа охрана

дейности
- Осъществяване на въоръжена или невъоръжена физическа защита на обекти и имущество на клиента, чрез съгласувани и утвърдени от него охранителни стационарни и подвижни постове, обходи по предварително начертани маршрути и трасета, при необходимост и чрез автопатрули

- Извършване на пропускателен режим съгласно Правилник за пропускателния режим, съгласуван и утвърден от клиента, осъществяване контрол на достъп чрез системи за техническа защита, издаване на пропуски и записване на лични данни на посетители и гости, съпровождане до мястото на пребиваването им и др.

- Работа със системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника, осъществяване на непрекъснато наблюдение, мониторинг и контрол на охраняваните обекти и действията на охранителите.

Специалистите, които работят в ОМЕГА – Б – Г ЕООД притежават нужната физическа и кондиционна подготовка, която е необходима за пълноценната им работа. Опитът и здравата психика са сред важните фактори за успешното упражняване на дейността охранител.
охрана за мероприятия

охрана за мероприятия

- Целта е осигуряване на спокойствие и ред при провеждане на обществени културно-масови мероприятия /на открито и на закрито/- спортни и бизнес срещи, концерти, събори, фестивали и др.

Организирането на мероприятия, независимо от техните мащаби, изисква обезопасяване на местоположението и осигуряване комфорт и безопасност на присъстващите.

ОМЕГА – Б – Г ЕООД притежава голям опит в охраняването на мероприятия. Ние сме охранявали множество събития, от различни рангове и сме доказали своят професионализъм в бранша.

Отлично познати сме с адекватната си реакция в непредвидени ситуации, бързо вземане на разумно решение и осигуряване на сигурни и безопасни действия за нашите клиенти и всички техни гости.

Компанията ни специализира охранителната си дейност, както в закрити помещения, така и на открито. Спецификите, които притежава охранителната дейност и в двата случаи са отлично овладени от ОМЕГА – Б – Г ЕООД.
Вътрешна охрана/екскорт

Вътрешна охрана/екскорт

- Осигуряване високопрофесионална защита на ВИП-персони при провеждане на масови мероприятия-конгреси, конференции и др.

- Предлагаме надежден ескорт с луксозни и високопроходими МПС, управлявани от професионални шофьори.

За да се насладите на своето пътуване, без да се притеснявате за безопасността си, ние от ОМЕГА – Б – Г ЕООД, сме осигурили за вас автомобили от висок клас, с които да пътувате комфортно и безопасно, където пожелаете, благодарение на тяхната високопроходимост.

За пълното ви спокойствие, можете да разчитате на опитните ни професионални шофьори и охранители, които ще ви придружат до точката, която пожелаете. ОМЕГА – Б – Г ЕООД гарантира, безопасен и комфортен ескорт на всички свои клиенти.
лична защита

лична защита

- Извършване на въоръжена или невъоръжена персонална охрана на физически лица, целяща опазване живота и здравето им

- Разполагаме с екип от професионалисти, обучени в бойни изкуства, стрелба с огнестрелно оръжие, оперативно-тактически действия при конкретни ситуации

- Охранителите ни са оборудвани със средства за непрекъсната мобилна радиовръзка, огнестрелно и друго помощно въоръжение, бронежилетки, надеждни луксозни и високопроходими МПС и др.

В ОМЕГА – Б – Г ЕООД се гордеем, с истински професионалисти в сферата на охранителната дейност, но също така с професионално оборудване, което осигурява безопасност, както на клиентите, които ни се доверяват, така и на нашите служители. За нас е от особена важност да поддържаме неопетненото си име и да печелим все повече доверието на клиентите. Това е възможно единствено с постоянство и непрестанно надграждане, както на материалната база, така и на физическата подготовка на екипа от специалисти, който работи в ОМЕГА – Б – Г ЕООД.
охрана на обекти

охрана на обекти

- Дейности по въоръжена или невъоръжена физическа и техническа защита на обекти, включващи опазване на имуществото и пропускателен режим;

- Контрол върху спазване на обществения и вътрешен ред, осигуряване необходимите условия за спокойна творческа дейност на служителите и работниците на клиента;

- Предприемане адекватни действия и мерки при природни бедствия и аварии/пожари, наводнения, земетресения/, терористични актове и други нападения върху охранявания обект, целящи както опазване живота и здравето на служителите в него, така и на неговото имущество.

ОМЕГА – Б – Г ЕООД разполага с всички необходими лицензи и сертификати, които удостоверяват нейните правомощия да осигурява охранителни услуги, не само за физически лица, но и за обекти. Фирмата предоставя на всеки свой клиент, правото да се запознае с разрешителните, които притежава ОМЕГА – Б – Г ЕООД.
специфична охрана

специфична охрана

При нужда от специфична охранителна дейност, можете да се свържете с нас. Ние ще обсъдим детайно Вашите нужди и ще ви отправим конкретна оферта и условия за Вашите специфични нужди.

Искате оферта?