Защо да изберете Охранителна компания ОМЕГА – Б – Г ЕООД

Обезпечаването на комплексната сигурност на клиента е основна дейност на нашата компания. Ние се занимаваме с това от 1999 година и осъзнаваме важността на тази задача. За реализирането на висококачествени охранителни услуги се изисква професионално отношение и високо ниво на реакция. Обезпечаването на безопасността е цялостен комплекс от охранителни мерки, мероприятия и действия за профилактика и управление на риска. Ние следим световния опит в тази област, като използваме съвременни постижения от областта на науката, техниката и информационните технологии. Услугите, които предлагаме, са функционално структурирани в следните направления.

ОМЕГА – Б – Г ЕООД предлага въоръжена и невъоръжена физическа охрана на сгради и обекти, фирмени структури, банкови и финансови институции, учреждения, търговски обекти, имущество на граждани, масови мероприятия, лична охрана на лица от сферата на търговията, политиката и шоубизнеса.

Ние разполагаме с висококвалифицирани служители, преминали през специализирано обучение, физическа подготовка, правоспособност, тествани за психологическа пригодност и

обучени да действат при екстремални ситуации. Всичките ни служители са преминали задължително първоначално обучение по професия „Охранител“ в специализирани Центрове за професионално обучение. Охранителите преминават периодични обучения за превантивен и антитерористичен контрол, за работа със средства за пожарогасене, със специални технически средства-сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение, мониторинг и контрол. Ежегодно се проиграват практически занятия на терен за действия при различни екстремни ситуации-природни бедствия, пожари, терористични актове и други.

През 2018 г. „Омега-Б-Г“ ЕООД участва в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Министерството на труда и социалната политика, проект „Инвестиция за устойчиво развитие“, процедура „Обучения за заети лица“. По тази програма подбран наш екип премина обучения по направления „Физическа охрана на обекти“ и Английски език.

Сключили сме постоянен Договор със Служба трудова медицина, която анализира дейността ни и прави Оценка на риска на всеки наш обект и съответните предписания за осигуряване безопасността на работното място. СТМ провежда периодични обучения по безопасни условия на труд, прави анализ на здравословното състояние на всеки наш служител на база болнични листове и ежегодни профилактични прегледи.

Имаме изградени системи за управление на качеството/СУК/, според стандартите ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

От 2018 г. прилагаме Модел за управление при обработване на лични данни, съобразен с Регламент/ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент.

Нашите клиенти са от големи банкови, застрахователни компании и лизингови структури,както и доставчици –„ЗД „Бул Инс“ АД, „Юробанк България“ , „Експресбанк“, „Уникредит Булбанк“, ОББ, ЦКБ, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“, „А 1“, „ЧЕЗ“, „Топлофикация-София, „Лукойл“ АД и др.

Към момента охраняваме обекти с важно обществено значение като Депата за неопасни отпадъци на „Чистота-Искър“ ЕООД, Централния административен офис на ЗД „Бул Инс“ АД, Университетска болница за активно лечение по Онкология, Административните офиси на книгоиздателства като „Анубис“, „Булвест 2000“, вестник „Трета възраст“ и „Вега-33“, Складова база на „Балкан Консулт Комерс“. Извършваме физическа и техническа охрана на над 25 училища и детски градини в кв. „Надежда“ и кв. „Гео Милев“-град София. Разполагаме с високопрофесионално подготвени охранители-лична охрана, с които осигуряваме надеждна охрана и ескорт на физически лица-бизнесмени, артисти, политици и др. ВИП-персони. За целта поддържаме богат автомобилен парк, включително с луксозни МПС и лимузини.

СЪВМЕСТНО С ФИРМА ВТА ООД ИЗВЪРШВАМЕ МОНТАЖ И ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, АВТОМАТИЗИРАНИ БАРИЕРИ И ДР.

ОМЕГА – Б – Г ЕООД е компания, утвърдила през изминалите години своето място на пазара за услуги за охрана и сигурност. Нашият успех се дължи на доказаният професионализъм и качество, прецизност и ефективност, както и на непрекъснатото инвестиране в нови технически средства и подобряване на материално-техническата база.

Основни ценности за Нашата компания са Нашите клиенти – ключови фигури за нашето израстване.

Основен актив на Нашата компания са Нашите служители – екип от професионалисти в различни области.

ОМЕГА – Б – Г ЕООД е името на нашата компания – Нашата емблема.

Символ на професионализъм, надеждност, сила и авторитет.

Нашата мисия е: ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СИГУРЕН! И да бъдем сред най-добрите в бранша! Желанието ни за по-нататъшно развитие, високи критерии и постигнатите резултати ни правят един надежден и търсен партньор!

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1517, бул. „Ботевградско шосе”, бл.3, вх. А, ет.2, ап.5

ЕИК: 130030826

Електронен адрес: omega24@abv.bg, тел. 02/945-22-54

За контакти:Ангел Хантов-Управител GSM:0885/39-80-90