Телефон

088 539 80 90

Маркетинг отдел

+359 879 250 923

Email

omega24@abv.bg

Адрес

гр. София п.к. 1517, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. А, ап.5

Свържете се с нас