ЗА ОМЕГА – Б – Г ЕООД

ОМЕГА – Б – Г ЕООД е водеща компания, предоставяща професионална охрана на физически лица и корпоративни клиенти. Фирмата развива дейността си още от 1999г. „Да направим живота по-сигурен“ е максимата ни и през годините тя се превърна в истинска мотивация за разрастването на дейността ни и специализацията в областта на сигурността. Към днешна дата, ние в Омега – Б – Г ЕООД се радваме на множество доволни клиенти от цялата страна, защото дейността ни обхваща цяла България. През изминалите години ние успяхме да превърнем нашата организация в конкурентноспособна компания, предоставяща разнообразен пакет от охранителни услуги, гарантиращи сигурност и защита. За да разширим своята дейност, като достигнем до максимален брой клиенти, създадохме обособена териториална мрежа с клонове и представителства, разположени в големите градове на страната. Днес с гордост можем да заявим, че сме организирали и осъществили охраната на повече от 150 обекта на територията на Република България. ОМЕГА – Б – Г ЕООД е компания с опит и традиции в обезпечаване на комплексната сигурност на: Физически и юридически лица, Банкови и фирмени структури, Промишлени, търговски и строителни обекти, Държавни учреждения и институции, Болници и учебни заведения, Училища и детски градини, Спортни комплекси и стадиони, Масови мероприятия, Хотели, развлекателни комплекси, нощни клубове и обществени заведения. Основната цел на нашата компания е да осигурим резултатно, професионално и насочено към индивидуалните нужди обслужване на своите клиенти, като реализираме висококачествени услуги, отговарящи на Вашите очаквания, съобразени с нормативните разпоредби и изисквания.

профил на компанията

ОМЕГА – Б – Г ЕООД е регистрирана в СГС през 1999г. по фирмено дело №8883. Фирмата е лицензирана и извършва дейността си въз основа на Лиценз №2/31.03.2004г. и Лиценз№2742/15.09.2014 г., издадени от ГДНП на Министерство на вътрешните работи. След приемането на новият закон за Частната охранителна дейност през 2004 г., ОМЕГА – Б – Г ЕООД е от съоснователите и става член на Асоциацията на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност /НАЛСИЧОД/. През годините, в създаването и управлението на ОМЕГА – Б – Г ЕООД участват професионалисти с дългогодишен опит в системата на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Нашата гаранция за висок стандарт е в качеството на предоставяните услуги. Ние сме компания, реинвестираща средства в своето развитие. Успехът ни през изминалите години не би бил възможен без спазването на основните принципи в нашата дейност: Градим бизнеса си на базата на надежден, мотивиран и добре обучен персонал. Предлагаме охранителни решения на основата на високотехнологични ресурси. Съчетаваме традиционните методи на охрана с иновативен подход. Реализираме коректно изпълнение на поетите ангажименти с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори. Проследяваме степента на удовлетвореност на нашите клиенти. Положителни резултати се постигат чрез градивна бизнесидеология: Увереност в изпълнението на начертаните цели. Високо качество и единен стандарт в предоставяните услуги. Конкурентноспособност. Икономическа ефективност. Професионализъм и отговорност. ОМЕГА – Б – Г ЕООД е името на нашата компания - символ на честност, сила и авторитет. Ние предоставяме сигурност и защита - Сигурност за Вашия бизнес и Защита на личността!

Проект "Умен и ефективен персонал"