За съжаление, децата често стават жертва на различни престъпления, преди всичко заради своята наивност и невъзможност за физическа съпротива. Голяма част от престъпленията срещу деца обаче могат да бъдат предотвратени, в случай че родителите отделят малко време да ги подготвят срещу евентуални опасности и нападения.

Родителите трябва да обяснят на детето си, че не бива да приема подаръци от непознати хора, независимо от обясненията им. Децата трябва да знаят какво е посегателство и в никакъв случай не бива да се съгласяват да последват непознати в дома или автомобила им дори ако те твърдят, че познават родителите им или ги водят при тях.

Ако детето стане жертва на кражба, то трябва да даде вещите, които крадецът иска, без да се съпротивлява, тъй като това може единствено да провокира нападателят към насилие.

Децата трябва да са добре информирани относно всички опасности, които ги очакват навън и е добре да знаят, че когато се почувстват заплашени, особено от непознат възрастен, могат да нарушават някои от правилата, които обикновено са налагани от родителите. Когато се опитват да се защитят децата могат да излъжат, да хапят, викат, да пресичат самостоятелно и така нататък.

Когато става дума за деца в тийнейджърска възраст, родителите трябва да знаят къде излиза детето им, с кого ще бъде и как планира да се прибере. За тийнейджърите не е безопасно да минават по улици, подлези и през паркове със слабо или никакво осветление. Те трябва да бъдат особено внимателни при контакт с лица, които се представят за фотографи, модни агенти или представители на иновативни религиозни учения.